DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W GRUPACH MŁODSZYCH

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W GRUPACH MŁODSZYCH

W poniedziałek 21.09.2020 w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka.  
Święto to zostało ustanowione przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. 
Ze względu na reżim sanitarny nasze przedszkolaki świętowały w swoich grupach. Był wspólny śpiew piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”, zabawy kołowe typu „Stary niedźwiedź”, „Kółko graniaste” i „Jedzie pociąg z daleka”.
Dzieci rozmawiały też na temat „Jaki powinien być wzorowy przedszkolak?” i zapoznały się z „Kodeksem Przedszkolaka”.
Celem świętowania było dostarczanie dzieciom okazji do wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem oraz integrowanie się i nawiązywanie bliższego kontaktu między dziećmi oraz nauczycielkami i personelem w poszczególnych grupach wiekowych.

dav

Opracowanie:
Barbara Szewczyk
Danuta Choróbska