INFORMACJA DLA RODZICÓW

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA Z RODZICAMI WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU.
WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELAJĄ NAUCZYCIELE GRUP