KASZTANOBRANIE – WYSTAWA PRAC Z KASZTANÓW I INNYCH MATERIAŁÓW PRZYRODNICZYCH

KASZTANOBRANIE – WYSTAWA PRAC Z KASZTANÓW I INNYCH MATERIAŁÓW PRZYRODNICZYCH

30.09.2019 roku w budynku Przedszkola Nr 9 im. Jasia i Małgosi (grupy młodsze) zorganizowana została wystawa prac wykonanych przez rodziców wspólnie z dziećmi, przy wykorzystaniu materiału przyrodniczego. Celem wystawy było włączenie rodziców w prace przedszkola na rzecz dzieci oraz budowanie więzi rodzinnych, pobudzenie kreatywności w podejmowaniu wspólnie z dzieckiem działań plastycznych.

Dorota Kotlewska

Dorota Majzner