Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy

PROJEKT
pn. „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy”
realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi

Od 01.02.do 30.06.2020r. nasze przedszkole realizuje Program Edukacji Ekologicznej dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi pod nazwą „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy”.

Wysokość przyznanej dotacji to: 29 438,00 zł.

Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci ale również do rodziców i społeczności lokalnej. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu podniesienie wśród wychowanków i ich rodziców, świadomości ekologicznej dotyczącej zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych i ochrony wód. Ważnym jego atutem jest zdobywanie wiedzy poprzez obserwowanie, badanie, doświadczanie i eksperymentowanie.

W ramach realizowanego projektu dzieci będą uczestniczyć w różnego rodzaju pogadankach, warsztatach edukacyjnych, wycieczkach i konkursach.

Zapraszamy na stronę dotyczącą tych wydarzeń w linku Edukacja ekologiczna (w sekcji Wydarzenia na stronie głównej).