KONKURS FOTOGRAFICZNY „ NAD RZEKĄ, JEZIOREM I STAWEM”

KONKURS FOTOGRAFICZNY „ NAD RZEKĄ, JEZIOREM I STAWEM”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz ich rodziców do udziału w konkursie fotograficznym.

Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu
• rozpowszechnianie fotografii, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
• rozbudzanie wrażliwości artystycznej,
• rozwijanie kreatywności,
• rozwijanie myślenia przestrzennego,
• rozbudzanie zainteresowań przyrodą,
• zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas krajobrazu.
2. Zasady konkursu:
– Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 9 im Jasia i Małgosi w Radomsku, ul. Sokola 2
– Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i ich rodziców
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia o wymiarach 13×18 przedstawiającego aktywny wypoczynek nad wodą.
– Do pracy należy dołączyć metryczkę ( imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwa grupy).

Komisja konkursowa oceniać będzie:
• zgodność wykonania zdjęcia z tematyką konkursu
• oryginalność
• walory estetyczne

3. Prace na konkurs należy dostarczyć nauczycielkom grup do dnia 23.09.2020

– Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 30.09.2020 w Publicznym Przedszkolu nr 9 im Jasia i Małgosi w Radomsku, ul. Sokola 2

Uwieńczeniem konkursu będzie pokonkursowa wystawa prac.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE