„MAMO, TATO NIE PAL PRZY MNIE”

„MAMO, TATO NIE PAL PRZY MNIE”

Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.
Papieros to wróg nasz, zdrowie zabiera.
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia!

Nasze przedszkole przystąpiło do realizacji kolejnej edycji antytytoniowego programu edukacyjnego „Mamo, tato, nie pal przy mnie”, przy wsparciu Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Czyste powietrze wokół nas”. Program skierowany jest do dzieci 5 – 6 letnich, ich rodziców i opiekunów. Głównym celem jest promocja zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia, uświadamianie dzieciom jakie negatywne skutki wiążą się z paleniem tytoniu oraz kształtowanie już od najmłodszych lat postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych.

17 maja 2018 roku dzieci z grupy „Muminki” przedstawiły program artystyczny, którego bohaterem był zielony Dinek. Występ wzbogacił taniec motyli wśród kłębów zanieczyszczonego powietrza.

Dzieci mogły usystematyzować swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, zastanowić się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdychanie dymu z papierosa.

Opracowanie:
Danuta Choróbska
Barbara Szewczyk
Katarzyna Siemińska