Oferta programowa

Przedszkole dostarcza dziecku więcej bodźców stymulujących do rozwoju. W przedszkolu uczy się zasad i reguł funkcjonowania w grupie z rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów. Ćwiczy różne postawy w grupie jak i różne sposoby nawiązywania kontaktów. W grupie rówieśników szybciej staje się samodzielne. Ponadto prowadzone w przedszkolu zajęcia dydaktyczne mają na celu przygotowanie dziecka do wyzwań stawianych przed dziećmi przez szkolę, np.: rozwijanie i ćwiczenie ręki przygotowując dziecko do pisania, ćwiczenie pamięci, rozwijanie koordynacji psychoruchowej, itp. dlatego warto dziecko posłać do przedszkola i być przekonanym, że jako dobry rodzic dba się o rozwój dziecka.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY  NA ROK SZKOLNY 2018/2019
„Kreatywny, przedszkolak”- Rozwijanie samodzielności i kreatywności dziecka.

1. „ Wzorowy Przedszkolak”- wizualizacja kodeksu przedszkolaka wykonany przez dzieci.

2. „ Pomysłowe przedszkolaki” – zajęcia organizowane w grupach z wykorzystaniem metod twórczych .

3. Stworzenie w salach kącików aktywności i kreatywności ( kącik teatralny, konstrukcyjny, muzyczny, badawczy, plastyczny itp.)

4. „Nasza grupa” – Wykonanie ciekawych i oryginalnych albumów wg pomysłów dzieci. Wystawa prac.

5. „Eko – zabawki”- wykonanie przez dzieci wspólnie z rodzicami. zabawek z surowców wtórnych.

6.” Mamo, Tato, zróbmy to razem” – warsztaty plastyczne z udziałem rodziców rozwijające pomysłowość i kreatywność dziecka.

7. Rada szkoleniowa:
– „ Kreatywne metody pracy z dziećmi”

8. „ Przedszkolaki z pasją”- – udział dzieci w kółkach zainteresowań

,, Mali patrioci ”- wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.

1. „Moje miasto Radomsko”- poznawanie miejscowości poprzez spacery, wycieczki.

2. ,,Tańczymy Krakowiaka”- zapoznanie dzieci z podstawowym krokiem Krakowiaka.

3.,,Legendy i baśnie polskie”- poznawanie utworów o tematyce patriotycznej, doskonalenie mowy dziecka, rozwijanie kompetencji czytelniczych.

4. „Małe muzeum”- utworzenie kącika regionalnego w holu przedszkola.

5. ,,Na małym ekranie”- prezentacja multimedialna. Poznanie starych zwyczajów ludowych związanych z różnymi świętami.
6. Święto Niepodległości- 100 rocznica odzyskania niepodległości ; koncert muzyczny w wykonaniu chóru nauczycieli


„ Moja przygoda z komputerem” – Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli.

1. „ Bądź bezpieczny w sieci” – spotkanie z informatykiem.
spotkanie z rodzicami. Uwrażliwienie na zagrożenia wychowawczo- zdrowotne, związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera.

2. „Bawiąc się komputerem poznajemy świat” – wykorzystanie komputera w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” – WDN

3. „ W krainie komputerów”. – wycieczki do instytucji ( bank, sklep, Urząd Miasta , biuro rodziców) . Poznawanie sposób wykorzystania komputera w różnych dziedzinach w życiu codziennym.

4. Wykorzystanie w codziennej pracy technologii informatycznej np. rysowanie w programie graficznym, liczenie, czytanie, rozwiązywanie krzyżówek , rebusów.
Wyszukiwanie informacji na różne ciekawe tematy ( Moja ojczyzna, moje miasto).

5. „Kino przedszkolaka” – projekcje filmowe z wykorzystaniem technik multimedialnych.