PILNE ! – WZNOWIENIE ZAJĘĆ

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku im. Jasia i Małgosi na podstawie informacji Prezydenta Miasta Radomsko, informuje, że z dniem 11 maja 2020r. (poniedziałek) przywraca częściowo!!! zawieszone funkcjonowanie placówki w zakresie działalności opiekuńczej dla dzieci obojga rodziców pracujących!!!

Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN:

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

O zamiarze korzystania dziecka z opieki przedszkola w przypadkach koniecznych, określonych jak wyżej, należy powiadomić dyrektora na dwa dni przed planowanym terminem przyprowadzenia dziecka do placówki, w celu potwierdzenia zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w przedszkolu w czasie zagrożenia COVID-19 !!!

Ponadto prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z Procedurą Bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola Nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

telefon : 44 6854450

Kliknij w poniższy link, aby pobrać tekst procedury:
Procedura Bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku

procedura<