QUIZ PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

QUIZ PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

W dniu 26.06.2018r. w naszym przedszkolu odbył się quiz podsumowujący realizowany projekt ekologiczny pt. ,,Czyste powietrze wokół nas”. Quiz skierowany został do dzieci z grup 5 i 6 latków.
Jego głównymi celami były:
• kształtowanie czynnej postawy wobec ochrony przyrody,
• uświadamianie zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska,
• rozumienie konieczności ochrony środowiska przed szkodliwą ingerencją człowieka,
• uświadamianie dzieciom współodpowiedzialności za stan środowiska,
• wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole z przyzwyczajaniem do przegrywania.
Quiz rozpoczął się występem artystycznym w wykonaniu dzieci z grup Muminków, Jagódek i Misiów. Przedszkolaki zaprezentowały montaż słowno- muzyczny o tematyce ekologicznej nawiązującej do treści realizowanych w projekcie.
Następnym punktem programu było sprawdzenie wiadomości z zakresu zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska.
Dzieci dzielnie zmagały się z przygotowanymi zadaniami. W zaciętej rywalizacji nie było przegranych. Wszystkie grupy otrzymały nagrody i dyplomy.
Dzieci zaprezentowały wysoki poziom wiadomości z zakresu ekologii i ochrony przyrody.

Opracowała:
M. Kapica