RODZICE CZYTAJĄ BAJKI  W  „MUCHOMORKACH”

RODZICE CZYTAJĄ BAJKI W „MUCHOMORKACH”

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw.

Dlatego w lutym, wspólnie z Rodzicami rozpoczęliśmy akcję „Czytajmy dzieciom”, która ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich, a także przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem. Przedsięwzięcie polega na tym, że chętni Rodzice przychodzą do naszej grupy i czytają dzieciom. Czytane utwory, bajki, baśnie, opowiadania są przynoszone przez dzieci z domu, albo pochodzą z naszego kącika czytelniczego w sali przedszkolnej.

Akcję zainaugurowała Mama Agatki, która jako pierwsza zgłosiła się na ochotnika do czytania. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchają bajek, a także oglądają kolorowe ilustracje.

Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników – a dzieciom gratulujemy wspaniałych Rodziców. 

Jolanta Jaguścik

Anna Soboń

Magdalena Depta