SPEKTAKL EKOLOGICZNY PT.„O CZYM MARZĄ DRZEWA”

SPEKTAKL EKOLOGICZNY PT.„O CZYM MARZĄ DRZEWA”

DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GRUP STARSZYCH

W ramach realizowanego w naszej placówce Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi pod nazwą „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy” w dniu 23.09.2020 r. przedszkolaki z grup Zajączki, Biedronki oraz Stokrotki udały się do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na spektakl pt. „O czym marzą drzewa”.
„… podobno był tu kiedyś wielki zielony las i nas – drzew było dużo, a teraz zostal­iśmy tylko my …”- pod takim hasłem rozpoczyna się przedstawienie.
Świat dawniej był piękniejszy. Czyste rzeki, dużo drzew i świeże powi­etrze. Niestety przez zanieczyszczenia, tony śmieci i ocieple­nie kli­matu przy­roda obu­miera.
Stare drzewo, które przez lata swo­jego życia było świad­kiem nieod­powiedzial­nych i niszczyciel­s­kich dzi­ałań ludzi boi się, że nie ma już ratunku.
Ale pojawia się ktoś jeszcze! Ala – wesoła pier­ws­zok­la­sistka. Razem z  młodym drzewkiem – bukiem Jasiem wierzą, że los może się odwró­cić. Trzeba tylko się bardzo postarać i przekonać wszys­t­kich jak dużo ludzkość może stracić zanied­bu­jąc przy­rodę.
Spek­takl miał formę wesołej, wspól­nej zabawy z przedszkolakami. Nie zabrakło piosenek, bar­wnych kostiumów oraz mnóstwa śmiechu na twarzach dzieci.
Dzięki tej propozy­cji ważne tem­aty jak seg­re­gacja odpadów, zanieczyszcze­nie powietrza, niska emisja, czy też prob­lem niszczenia lasów zostały w łatwy i przy­jemny sposób przekazane naszym przedszkolakom.

Opracowała:
Magda Depta