WARSZTATY EDUKACYJNE PT. „ŻYCIE W WODZIE I NAD WODĄ” W GRUPACH STARSZYCH

WARSZTATY EDUKACYJNE PT. „ŻYCIE W WODZIE I NAD WODĄ” W GRUPACH STARSZYCH

Zgodnie z realizacją Programu Edukacji Ekologicznej dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi pod nazwą „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy” w Publicznym Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku, dnia 12-02-2020r., zostały przeprowadzone warsztaty. Uczestnikami były dzieci z grup starszych: „Muchomorki”, „Kotki”, „Słoneczka”, „Zajączki” oraz „Biedronki”. Warsztaty edukacyjne pt. „Życie w wodzie i nad wodą” zostały przeprowadzone przez edukatora z firmy „Świat przygód” z Łodzi. Dzieci poznały Eko energię-wodną na podstawie turbiny Peltona. Miały również okazję aktywnie uczestniczyć w „Eksperymentach z wodą”, takich jak:

  • Zabawy „Kolory wody”,
  • Filtrowanie wody,
  • Przepompowywanie wody,
  • Badanie czystości wody,
  • Wielka burza w szklance wody”,
  • O zanieczyszczeniach wody,
  • O rozpuszczalności w wodzie różnych substancji,
  • Przesiąkanie wody przez różne podłoża.

Działania podczas warsztatów miały na celu podniesienie wśród wychowanków, świadomości ekologicznej dotyczącej zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych i ochrony wód. Ważnym atutem było zdobywanie wiedzy przez dzieci poprzez obserwowanie, badanie, doświadczanie i eksperymentowanie.

 

Agnieszka Żuk