WIRTUALNA WYCIECZKA DO PUSZCZY SANDOMIERSKIEJ

(obszar objęty ochroną – Natura 2000)

Poznajemy środowisko wodne, ptaki, inne gatunki zwierząt i rośliny.

W związku z realizacją w naszym przedszkolu Projektu Ekologicznego „Każdy Przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy”, zapraszam na wirtualną wycieczkę do Puszczy Sandomierskiej.

Przybliży nam ją film „Skarby przyrody Puszczy Sandomierskiej”, odcinek 3

pt. STAWY I MOKRADŁA, publikacja dofinansowana z WFOŚ i GW w Rzeszowie.

Zachęcam przedszkolaki ze starszszych grup do jego obejrzenia. Będziecie mogli podziwiać przyrodę i zdobyć dużo wiedzy. Zobaczycie m.in. rzekę Wisłę i jej niektóre dopływy, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, różnorodne ptaki np. czaple, kaczki, gęsi, perkozy, bociany, orły bieliki, inne zwierzęta oraz rośliny.

Myślę, że film jest interesujący i skorzystacie z tej propozycji.

https://www.youtube.com/watch?v=g3qaMcIFPHY

mgr Zofia Polityło