ZABAWY FIGURAMI GEOMETRYCZNYMI W GRUPIE 6 „B”

ZABAWY FIGURAMI GEOMETRYCZNYMI W GRUPIE 6 „B”

W dniu 25.02.2020r. do grupy Słoneczka przybyli rodzice przedszkolaków, by obejrzeć zajęcie matematyczne na temat „Zabawy figurami geometrycznymi – ćwiczenia w liczeniu. Część wspólna zbiorów.” Zajęcie miało na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych, utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb
i znaków matematycznych, tworzenie zbiorów ze względu na kształt, wielkość, kolor, wyróżnianie części wspólnej zbiorów, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 9,
porównywanie liczby figur geometrycznych w zbiorach, układanie działań matematycznych, określanie części wspólnej zbiorów, kształcenie spostrzegawczości i uwagi, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach. Dzieci korzystały z różnych środków dydaktycznych: przygotowanych przez nauczyciela kopert z zestawami wyciętych z kolorowego papieru figur geometrycznych (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty), wyciętych z kolorowego papieru pętli,zrobionych z białej tekturki znaków większości > i mniejszości < oraz kartoników z liczbami i znakami matematycznymi +, -, =, dla każdego dziecka, kredek i kart pracy. Rodzice mogli zobaczyć jak radzą sobie ich dzieci z poszczególnymi zadaniami: segregowanie figur geometrycznych według kształtu (dzieci umieszczały każdy rodzaj figur geometrycznych w innej pętli. porównywały liczby figur geometrycznych w zbiorach, liczyły figury geometryczne w każdej pętli i umieszczały przy nich kartoniki z odpowiednimi liczbami, określały w 2 wybranych zbiorach, których figur jest więcej,
a których mniej i układały znak
> lub < ). Potem dzieci uzupełniały liczbę figur geometrycznych w wybranej pętli do 9 i układały działanie dodawania. Następnie dowiedziały się, co to jest część wspólna zbiorów i uczyły się ją tworzyć. Po krótkiej zabawie ruchowej natomiast, pracowały indywidualnie w kartach pracy pod kierunkiem nauczyciela, zaznaczając kolorowymi kredkami zbiory figur i określając część wspólną zbiorów. Po zakończeniu ćwiczenia sprawdzono poprawność wykonania. Dobrze wykonane zadania nagradzane były pochwałą.

Na zakończenie wychowawczyni podziękowała za przybycie rodzicom, którzy wykazali się troską o kształcenie dzieci. Pozdrawiamy również rodziców, którzy nie mogli przybyć z uwagi na pracę lub inne ważne powody (część dzieci była nieobecna ze względu na chorobę). Zdjęcia z tego wydarzenia wykonała pani Kasia P., której także dziękujemy.

   

mgr Zofia Polityło