ZAJĘCIA RUCHOWE W MUCHOMORKACH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

ZAJĘCIA RUCHOWE W MUCHOMORKACH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Dnia 26 września 2019 r. Muchomorki wzięły udział w zajęciach gimnastycznych z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W Polsce metoda ta praktykowana jest od lat 80 ubiegłego wieku. Opiera się ona na podstawowym założeniu, że ruch jest jedną z podstawowych potrzeb dziecka. W metodzie Weroniki Sherborne wykorzystuje się dotyk, ruch i wzajemne relacje fizyczne, społeczne i emocjonalne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Przedszkolaki bardzo chętnie wzięły udział w zaproponowanych zajęciach. Były bardzo ciekawe kolejnych zadań. Wykazywały się dużą pomysłowością i kreatywnością. Ćwiczenia ułatwiły poznanie własnego ciała, zdobycie większej pewności siebie. Przyczyniły się także do rozwijania umiejętność współdziałania z partnerem podczas różnych zadań oraz pogłębiły współpracę z całą grupą.

Zajęcia gimnastyczne i ruchowe udało nam się połączyć także z rozwijaniem umiejętności matematycznych, przeliczaniem poszczególnych elementów w zbiorach oraz porównywaniem ich liczebności.

Nie zabrakło także wykorzystanie w czasie zajęć elementów logopedii – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem kolorowych piórek.

Przedszkolakom bardzo podobały się nietypowe zajęcia o czym świadczy uśmiech na twarzach przez cały dzień oraz ponowne, samodzielne wykonywanie niektórych ćwiczeń podczas zabaw swobodnych w sali.

Opracowanie:

Magdalena Depta

Anna Soboń

Jolanta Jaguścik