„MAJOWE ŚWIĘTO”

Pamiętajmy i celebrujmy majowe Święta:
• 1 Maja- Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy jest także dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004r.).
Pamiętajmy, że jesteśmy Europejczykami!
• 2 Maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej- jest to jedno z najmłodszych świąt narodowych w naszym kraju. Mimo to staje się integralną częścią naszej kultury. Pokazujemy nasze przywiązanie do Biało-Czerwonej flagi i jesteśmy z niej dumni na co dzień.
• 3 Maja- Święto Konstytucji- Ustawa Rządowa z dnia 3 maja- uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku Święto Konstytucji 3 Maja jest obchodzone jako najważniejsze święto państwowe.
• 9 Maja- jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. Data 9 maja nawiązuje do podpisania historycznej deklaracji Schumana, będącej początkiem integracji.
Święto Państw Europejskich było dla starszych przedszkolaków okazją do poznania i przypomnienia wiadomości o Europie. Dzieci wysłuchały legendy o kontynencie, na którym zamieszkują, obejrzały prezentację multimedialną na temat Unii Europejskiej, poznały jednego z członków należących do Wspólnoty- Hiszpanię. Wysłuchały różnych ciekawostek na temat tego kraju. Na koniec obejrzały bajkę pt. ,,Bolek i Lolek w Europie- w Hiszpanii”. ,,Podróżując” po krajach Unii Europejskiej stwarzamy dzieciom okazję do zdobywania wiedzy o świecie.

Opracowały: M.Kapica, B.Knop, K.Zasada, B,Wolska