„A MUZYKA TRWA” – WARSZTATY MUZYCZNO – LITERACKIE Z RODZICAMI

Muzyka jest doskonałym łącznikiem różnych form wypowiedzi, a integrowanie muzyki z obrazem, słowem, plastyką i ruchem sprzyja wielostronnemu rozwojowi dzieci. O tym, jak inspirująca może być muzyka poważna, przekonałyśmy się realizując w naszej grupie warsztaty muzyczno – literackie „A muzyka trwa”, których motywem przewodnim była twórczość Fryderyka Chopina. Dzieci tego dnia zapoznały się z sylwetką i twórczością wielkiego, polskiego kompozytora poprzez słuchanie wiersza, biografii, oglądanie zdjęć, ilustracji oraz filmów edukacyjnych. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych i plastycznych słuchając utworów Chopina. Na koniec dostały zadanie domowe, żeby wspólnie z rodzicami namalować obraz, który oddaje uczucia, jakie towarzyszą im podczas słuchania utworu naszego kompozytora. Z przyniesionych prac została utworzona w przedszkolu wystawa. Dziękujemy Rodzicom za współudział.


12 dzieci siedzi na krzesłach w półkolu i ogląda film o Chopinie


Grupa dzieci tańczy z chustkami w rytm utworu Chopina


Dzieci malują rękami na folii rozłożonej na dwóch blatach stolików przy utworach Chopina


Tablica z informacjami i zdjęciami o Fryderyku Chopinie oraz wystawa czterech prac wykonanych z rodzicami w domu.

Opracowanie:
Katarzyna Stefańczyk
Barbara Szewczyk