„Jagódki” zwiedzają Muzeum Drukarstwa

 

 

21 października dzieci odwiedziły Muzeum Drukarstwa. Głównym celem wycieczki było zapoznanie
z etapami powstawania książki. Po raz pierwszy mogły zobaczyć profesjonalne maszyny drukarskie, których wielkość wzbudziła u przedszkolaków wielki podziw i zdziwienie. W muzeum można było zobaczyć maszyny wyeksploatowane i już nie uczestniczące w drukowaniu, a także sprawne eksponaty, zobaczyć ich pracę, zasłuchać się w ich odgłosy, poznać ich nazewnictwo. Wśród eksponatów znajdowały się tam stare czcionki, matryce potrzebne do druku, wzory do wyciskania dekoracyjnych na książce.

Wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści jednego z pracowników nt. drogi, jaką musi pokonać pusta kartka, aby zamienić się w kolorową książkę. Przedszkolaki bacznie obserwowały proces rozcinania papieru oraz składania i sortowania. Widziały jak zszywane są książki i jak przygotowuje się twardą oprawę książek oraz tłoczy na nich złocone litery.

Tutaj  dowiedziały się na czym polega zawód drukarza i znalazły odpowiedź na pytanie „Jak powstaje książka?”

Katarzyna Zasada

Zdjęcie przedstawia mężczyznę stojącego obok maszyny drukarskiej. Z lewej strony stoi grupa dzieci.