„MOJE BOŻE NARODZENIE” – KONKURS PLASTYCZNY

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Moje Boże Narodzenie”, organizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moje Boże Narodzenie”

Temat konkursu: „Moje Boże Narodzenie”

Organizatorzy konkursu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku pod patronatem Urzędu Miasta Radomsko

1. Założenia:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci radomszczańskich przedszkoli.

2. Cele konkursu:
• Zachowanie tradycji bożonarodzeniowych.
• Prezentacja prac z motywem bożonarodzeniowym jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.
• Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży, wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia.
• Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

3. Technika i format prac:
a) technika dowolna, płaska, bez materiałów sypkich (np. kasza)
b) prace w formacie A4,

4. Przypomnijcie sobie wasze ubiegłoroczne doświadczenia z Bożym Narodzeniem i puśćcie wodze wyobraźni i stwórzcie własne oryginalne i niepowtarzalne prace.

5. Prace muszą być wykonane osobiście. Nie będą brane pod uwagę prace grupowe.

6. Zasady uczestnictwa:
a) w konkursie uczestniczą radomszczańskie przedszkola,
b) termin nadsyłania prac 22 grudnia 2021r.
c) prace z dopiskiem „Konkurs Plastyczny-Moje Boże Narodzenie” należy przysyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia i zgodą na wykorzystanie wizerunku na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Rolna 65
97-500 Radomsko
UWAGA! Karta zgłoszenia musi być koniecznie dołączona do pracy !!! Prace bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
d) organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac,
e) organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania, reprodukowania oraz promowania zgłoszonych prac konkursowych,
f) udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

7 Ocena prac:
a) prace zostaną ocenione przez Jury złożone z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomsku,
b) przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem i oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu,
c) laureaci zostaną nagrodzeni za I, II i III miejsce, organizator przewiduje również wyróżnienia,

8. Ogłoszenie wyników:
a) wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu święta Trzech Króli 06 stycznia 2022r. na stronie szkoły http://psp9.radomsko.pl.

9. Nagrody:
a) organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów konkursu, odbiór nagród odbywać się będzie indywidualnie przez rodziców dzieci nagrodzonych w dniach 08.01.-12.01.2022 r. w godz. 8.00-15.30 w siedzibie organizatora konkursu, tj
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Rolna 65
97-500 Radomsko