Skuteczne Zdziwienie

Grupa 6 latki ,,C” w roku szkolnych 2023/2024 pracuje na podstawie Skutecznego Zdziwienia – wyzwalająca myślenie nauka czytania. Zaproponowana kreacja świata przedstawionego uruchamia namysł nad tym, jak dziecko jest postrzegane w kontekście nauczania. Koncepcję Skutecznego Zdziwienia  Moniki Wiśniewskiej- Kin wyróżnia holistyczne podejście do nauki czytania i pisania za pośrednictwem słowa, obrazu i ruchu.    

Zajęcia otwarte dla rodziców

Dnia 26 kwietnia 2024r. w grupie 6 latki ,,C,, Motylki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Tematem zajęć były Ćwiczenia gimnastyczne elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Gimnastyki Twórczej Rudolfa Labana. Celem zajęć było rozwijanie współpracy między rodzicami a przedszkolem. Serdecznie dziękujemy za obecność tak wyjątkowych gości oraz wspólną zabawę.        

Majowe Święta Narodowe gr. młodsze

Dnia 30 kwietnia 2024r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Majowe święta Narodowe. Święta te były okazją do rozmów o patriotyźmie, symbolach narodowych oraz znaczeniu ojczyzny w naszym życiu. Z tej okazji Pani Magdalena Słomka oraz Pani Katarzyna Kułak-Górna wraz z grupą 5-latków przygotowały uroczyste przedstawienie. Głównym celem tego przedstawienia było upamiętnienie rocznicy uchwalenia konstytucji, ale także