PIERWSZE URODZINY GRUPY „MAKI”

W piątek 17 maja 2024 roku grupa „Maki” obchodziła swoje pierwsze urodziny. Były prezenty, odświętne stroje oraz tradycyjne „Sto lat”. Wszyscy gościli się przy odświętnych stołach przygotowanych przez rodziców. Głównym celem spotkania była integracja dzieci i rodziców oraz wyrabianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej. Opracowanie: Marzanna Adamek Barbara Szewczyk