4-LATKI – TYDZIEŃ III

Temat tygodnia – Wiosna na wsi.

Dzień 1 – W wiejskiej zagrodzie

• Rozwiąż zagadki.
Na śniadanie owies je, czasem rżeniem wita Cię (koń)
Ma ryjek różowy i małe kopytka, wszystko ładnie zjada ze swego korytka (świnia)
Ptak domowy, jajka znosi i o ziarnka gdacząc prosi (kura)
Je trawę na łące, czasem łaty ma, a gdy rolnik ją wydoi to mu mleko da (krowa)
Kiedy idzie polną ścieżką, kwacze głośno kwa, kwa, kwa (kaczka)

• Pokoloruj dwa wybrane rysunki zwierząt, rysuj po śladzie drogę konia do stajni (karta pracy cz.2 str. 33)

• Zbuduj z klocków zagrodę wiejską.

Dzień 2 – Zwierzęta wiejskie i ich dzieci.

• Odsłuchaj piosenkę i wymień zwierzęta jakie występują w utworze, spróbuj naśladować ich odgłosy i ruchy.

• Odszukaj wśród naklejek zdjęcia młodych zwierząt przedstawionych na obrazku, naklej je obok ich rodziców ( karty pracy cz.2, str.34)

Dzień 3 – Na wiejskim podwórku

• Obejrzyj z rodzicem film o wiejskiej zagrodzie, opowiedz jakie zwierzęta mieszkają na wsi.

• Połącz obrazki zwierząt z ich cieniami, narysuj w ogonie koguta tyle piór ile wskazuje liczba kropek na kartce. (karty pracy cz.2, str. 36)

Dzień 4 – Domy zwierząt wiejskich

• Posłuchaj wiersza, odpowiedz na pytania:
– O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?
– Jak nazywa się dom: świnki, konia, kury, krowy i psa?
– Jakie jeszcze inne zwierzęta oprócz kury mogą mieszkać w kurniku?

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam,
a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam.
W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią,
a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą.
A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom.
Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą.

• Zrób zwierzątka z karty pracy nr.23 ( wyprawka plastyczna), lub narysuj samodzielnie ulubione zwierzątko z wiejskiej zagrody.

Dzień 5 – Rozmowy na wiejskim podwórku

• Zabaw się z rodzicami w teatrzyk kukiełkowy, wykorzystaj przygotowane dzień wcześniej z kart pracy kukiełki. Poproś rodzica o przeczytanie wiersza i naśladuj odgłosy zwierząt, które występują w wierszu.
Zapraszam dzieci na bajkę, w której kot pali fajkę pyku, pyku, pyk.
Ja sama jej nie pamiętam, więc bajkę powiedzą zwierzęta.

– Ko, ko – kokoszka zaczęła i szybko odfrunęła.
– Kukuryku! – zapiał kogutek i jeszcze szybciej uciekł.
– Gul, gul – indyki pisnęły.
– Mee – potem kozy zaczęły.
– Gę, gę – gąski zagęgały, lecz bajki mówić nie chciały.
– Kwa, kwa – kaczki krzyknęły.
– Kwi, kwi – świnki kwiknęły.
– Muuu – głośno ryknęła krowa.
– Beee – baran jej zawtórował.
– Miau, miau – kotki zapiszczały.
– Ihaha – koniki głos dały.
– Hau, hau, hau – krzyknęły szczeniaczki.
Głosów był wybór taki!
Zwierzęta ryczały, beczały, kwakały, gdakały i piały, szczekały, gęgały, miauczały, lecz bajki nie powiedziały.

• Poproś rodzica o przypomnienie piosenki z dnia 2. I pobaw się przy muzyce, naśladując ruch zwierząt.

Miłej zabawy.