AKCJA GÓRA GROSZA

Ruszyła kolejna edycja akcji Góra Grosza, do której nasze przedszkole przystępuje po raz kolejny. Akcja Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowana jest do wszystkich przedszkoli i szkół całej Polski. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Liczy się każdy grosz!

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU

mgr Jolanta Jaguścik

mgr Magdalena Depta