AKCJA – SEGREGACJA, 2 RAZY WIĘCEJ, 2 RAZY CZĘŚCIEJ!

AKCJA – SEGREGACJA, 2 RAZY WIĘCEJ, 2 RAZY CZĘŚCIEJ!

W dniu 21.09.2018 r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata”. Dzieci młodsze sprzątały place zabaw naszej placówki, a dzieci starsze ulice: Sokolą, Słowiczą, Wyszyńskiego. Przed wyjściem na sprzątanie okolicy, dzieci poznały do jakich worków będą wkładane odpowiednie surowce. Uczestniczyły w oglądaniu prezentacji multimedialnej pt: „Jak segregować odpady” oraz w quizie o czystości środowiska. Przed przystąpieniem do sprzątania dzieci zostały odpowiednio wyposażone w rękawiczki i worki udostępnione przez Wydział Ochrony Środowiska UM w Radomsku. Pracownicy Urzędu Miasta dostarczyli po 5 worków do selektywnej zbiórki odpadów: papieru, plastiku, szkła i pozostałych odpadów.
Dzieci wspólnie z opiekunami zebrały śmieci do odpowiednich worków .
W akcji uczestniczyło 125 dzieci starszych grup.
Po zakończonej akcji dzieci wsadziły dęby na terenie placu przedszkolnego.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Wanda Mortoń
Mirosława Tomczuk
Jolanta Jaguścik