Autyzm

Oznaki autyzmu da się zaobserwować już u niemowląt i dzieci do trzeciego roku życia. Za takie pierwsze symptomy na wczesnym etapie rozwoju uważane są trudności z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu wzrokowego, niechęć do przytulania się czy brak uśmiechu na widok opiekuna (ograniczenie mimiki). Sygnałem zaburzenia może być również niereagowanie na głos rodziców oraz brak zainteresowania innymi dziećmi. Niepokojącym objawem

ADHD – jak pomóc dziecku?

Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD), to jedno z najczęściej występujących zaburzeń u dzieci i młodzieży, które charakteryzuje się: deficytami uwagi – objawiającymi się krótkim czasem koncentracji nad jednym zadaniem. Dziecko bardzo łatwo się rozprasza pod wpływem zewnętrznych bodźców, często gubi swoje rzeczy, ma trudności w zorganizowaniu własnej pracy i pamiętaniu o poszczególnych zadaniach. nadmierną aktywnością

Dojrzałość do nauki szkolnej

Dojrzałość, to inaczej gotowość do podjęcia nauki szkolnej. Są dzieci osiągające dojrzałość w wieku sześciu, siedmiu lat, i takie, które osiągają dojrzałość znacznie później. Nie wszystkie dzieci rozwijają się jednakowo. Te różnice możemy dostrzec, obserwując zachowanie dzieci. Jedne ładnie wypowiadają się na temat usłyszanego opowiadania, inne robią to niechętnie, wypowiadając się tylko jednym wyrazem lub