Autyzm

Oznaki autyzmu da się zaobserwować już u niemowląt i dzieci do trzeciego roku życia. Za takie pierwsze symptomy na wczesnym etapie rozwoju uważane są trudności z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu wzrokowego, niechęć do przytulania się czy brak...

ADHD – jak pomóc dziecku?

Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD), to jedno z najczęściej występujących zaburzeń u dzieci i młodzieży, które charakteryzuje się: deficytami uwagi – objawiającymi się krótkim czasem koncentracji nad jednym zadaniem. Dziecko bardzo...