EKO POJAZD

EKO POJAZD

W ramach projektu ekologicznego realizowanego przez PP nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku p.n. „Mały Strażnik Powietrza chroni je, bada i obserwuje” refundowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi, radomszczańskie przedszkola zaproszone zostały do...
SŁONECZKA I MYDŁO

SŁONECZKA I MYDŁO

W obecnym czasie zagrożenia zdrowia koronawirusem utrzymanie higieny odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko dla jednej osoby, ale i innych z jej otoczenia. Poznanie i przestrzeganie zasad higieny oraz kształtowanie nawyków higienicznych ma wpływ na...

ANDRZEJKI W JAGÓDKACH

W listopadową ciemną noc swój los wywróżę sobie, bo wróżby dziwną mają moc… mówiły mi o Tobie. 30 listopada do naszych przedszkolaków przyjechała Wróżka, by w andrzejkowe święto wywróżyć im to co je czeka w przyszłości. Spotkanie z dziećmi...