„BARBÓRKA W PRZEDSZKOLU”

„BARBÓRKA W PRZEDSZKOLU”

W dniu 30. 11. 2017 r. gościliśmy w naszym przedszkolu górnika PGE Górnictwo i Energetyka Kopalni Węgla Brunatnego – Bełchatów – Wojciecha Łuszczyńskiego.
Spotkanie z dziećmi odbyło się w dwóch budynkach, osobno dla dzieci starszych, osobno dla dzieci młodszych. Spotkania poprzedziły programy artystyczne w wykonaniu dzieci starszych pod kierunkiem Barbary Knop i Doroty Kotlewskiej oraz dla dzieci młodszych pod kierunkiem Barbary Kabzińskiej i Justyny Szladerby. Dzieci miały także możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej (innej dla starszaków i innej dla dzieci z grup młodszych). Dzięki górnikowi, panu K. Baj, dzieciaki mogły obejrzeć wielką bryłę węgla brunatnego i porównać ją z bryłami węgla kamiennego. Dzieci poznały także historię powstania węgla, a w oparciu o wiersz Wandy Chotomskiej „Węglowa rodzina” poznać zastosowanie węgla w przemyśle i jego rolę w życiu każdego człowieka. Dzieci porównywały też strój roboczy i strój galowy górnika, a także dowiedziały się co oznaczają kolory pióropusza na czapce. Dzieci młodsze z grupy Biedronek dzięki zaangażowaniu ich rodziców wystąpiły w pięknych, górniczych czapkach. Spotkanie było też okazją do poznania tradycji barbórkowych – tańce, przyśpiewki, muzyka orkiestry górniczej, stroje ludowe Śląska. Miłym akcentem było wręczenie przez dzieci naszemu gościowi wyklejonego z kolorowego papieru serca z życzeniami ujętymi w słowa wiersza oraz dyplomu – podziękowania. Spotkanie na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkich dzieci.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Barbara Kabzińska
Justyna Szladerba
Barbara Knop