Bezpieczne ferie: spotkanie z Panią Policjantką

W dniu 29.01.2024., po raz kolejny odbyło się w naszym przedszkolu spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dzieci pod hasłem „Bezpieczne ferie”. W spotkaniu wzięła udział Pani Policjantka, która przypomniała zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych m.in.: jazdy na sankach, łyżwach, rzucania śnieżkami, bezpiecznych zabaw w domu i przedszkolu. Pani policjantka zwróciła również uwagę na zakaz zabawy w pobliżu tras komunikacyjnych, torowisk, na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady poruszania się po drogach, przechodzenie przez jezdnię oraz używania odblasków aby być widocznym uczestnikiem ruchu drogowego. Wszystkie te działania przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy naszych wychowanków i przyniosły im wiele radości.

(Dzieci na spotkaniu z panią policjantką.) (Dzieci na spotkaniu z panią policjantką.) (Dzieci na spotkaniu z panią policjantką.)