„BEZPIECZNE WAKACJE”

„BEZPIECZNE WAKACJE”

„Jest to szczególnie istotne dlatego, że według statystyk, corocznie, szczególnie w okresie

wakacji, ulega śmiertelnym wypadkom lub doznaje poważnych obrażeń kilka tysięcy dzieci.

Trzeba działać, by zmienić ten stan rzeczy, bo zagrożenia mogą dotknąć każdego.”

 

 

 

23.06.2016r. odbyło się spotkanie przedszkolaków grup młodszych z Policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. W trakcie tego spotkania nasz Gość – Pan policjant przeprowadził pogadankę nt. zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać nie tylko podczas wakacji, ale również w ciągu całego roku. Dzieci z zaciekawieniem słuchały nowych dla siebie informacji oraz odpowiadały na pytania zadawane przez Gościa, w których utrwaliły wiedzę pozyskaną w ramach spotkania oraz innych zajęć o tematyce bezpieczeństwa, realizowanych cyklicznie w trakcie roku szkolnego.

Beata Wolska