BOŻE NARODZENIE W GRUPIE 5-LATKI A

Boże Narodzenie w grupie Biedronek obchodzono w tym roku w szczególnej łączności z rodzicami. Rodzice zaproszeni zostali już w listopadzie do przedszkola na warsztaty plastyczno-patriotyczne „Biało-czerwona”, w czasie których wykonywali wspólnie z dziećmi ozdoby choinkowe w polskich barwach narodowych. Grupa nasza uczestniczyła także w konkursach plastycznych zewnętrznych. Lena Czarnecka zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na najładniejszą ozdobę świąteczną, zawierającą w swoich barwach logo naszego miasta. Dzieci z naszej grupy wykonywały także prace na konkurs plastyczny (PSP 9) „Gwiazda Betlejemska” pod patronatem Urzędu Miasta, wyników którego oczekujemy w czasie trwania Orszaku Trzech Króli. W dniu 18 grudnia rodzice Biedronek zaproszeni zostali do przedszkola na wspólną wigilię oraz jasełka w wykonaniu ich pociech. Dzięki pomocy rodziców w przygotowaniu strojów do jasełek – mali aktorzy zaprezentowali się wspaniale. Wspaniale także opanowali swe role w przedstawieniu oraz wykazali się znajomością kolęd i pastorałek. Rodzicom dziękujemy także za świetną organizację przyjęcia wigilijnego, na którym oprócz tradycyjnego opłatka z życzeniami królował tort bożonarodzeniowy wykonany przez cukiernika – artystę. Powyżej opisane działania miały następujące cele:

  • aktywne uczestnictwo w poznawaniu i kultywowaniu tradycji i zwyczajów wiążących się ze świętami Bożego Narodzenia;

  • wyrażanie swoich przeżyć, uczuć w formie muzycznej, ruchowej, plastycznej i słownej;

  • zapoznanie z pracą aktora, reżysera, scenografa;

  • wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci: terminy scena, widownia, teatr, aktor;

  • budzenie zainteresowania tradycjami, wytworami sztuki polskiej (stroje ludowe, hafty, kolędy, pastorałki, gwara);

  • budzenie wrażliwości na wartości estetyczne: wizualne, dźwiękowe, piękno słowa;

  • autoprezentacja dzieci oraz prawidłowe zachowanie się podczas przyjmowania gości.

Barbara Kabzińska