Kółko plastyczne „Mali artyści”

Edukacja plastyczna stanowi jeden z czynników wpływających na wszechstronny rozwój dziecka. Mowa tu przede wszystkim o zakresie małej motoryki, integracji sensorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także o uwadze, wyobraźni i kreatywności. Zajęcia plastyczne mają również aspekt poznawczy, wychowawczy oraz walor terapeutyczny. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają 60 minut. Są przeznaczone dla dzieci

Matematyka na wesoło – KÓŁKO MATEMATYCZNE

Matematyka nie jest ani nudna, ani trudna. Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka. Matematyka jest miarą wszystkiego. (Arystoteles) Matematyka w przedszkolu jest podstawowym elementem życia codziennego każdego przedszkolaka. Można ją dostrzec w czasie zabaw, gier, ćwiczeń, zajęć dydaktycznych jak i podczas wykonywanych czynnościach samoobsługowych. Dzieci w tym wieku są bardzo ciekawe świata, swego

Kółko przyrodniczo-ekologiczne „EKOLUDKI”

Przyroda jest dla człowieka bezcennym skarbem. Dlatego już w przedszkolu należy  pokazywać dzieciom potęgę i piękno otaczającego nas świata, uświadamiać mu fakt, że człowiek, rośliny, zwierzęta czy przyroda nieożywiona stanowią cząstkę tego samego środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia. Mając na uwadze wzbogacanie świadomości ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, jak również rozbudzenie ciekawości