Kółko przyrodniczo-ekologiczne „EKOLUDKI”

Przyroda jest dla człowieka bezcennym skarbem. Dlatego już w przedszkolu należy  pokazywać dzieciom potęgę i piękno otaczającego nas świata, uświadamiać mu fakt, że człowiek, rośliny, zwierzęta czy przyroda nieożywiona stanowią cząstkę tego samego środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia. Mając na uwadze wzbogacanie świadomości ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, jak również rozbudzenie ciekawości