PRAWA DZIECKA

“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”  J. KORCZAK   Do najważniejszych praw dziecka należą: prawo do życia i rozwoju – co oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do

Rola i zadania pedagoga specjalnego

Pełniąc rolę pedagoga specjalnego jak i nauczyciela wspomagającego realizuję następujące zadania:   zapewniam opiekę i pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych; współorganizuję kształcenie integracyjne, ściśle współpracuję z nauczycielami prowadzącymi; współpracuję z psychologiem, logopedą oraz nauczycielami prowadzącymi grupę; prowadzę analizę dokumentacji uczniów ( diagnoza w oparciu o orzeczenia dzieci i obserwację podczas sytuacji zadaniowych w grupie);