„Czytam z mamą, czytam z tatą” – Konkurs fotograficzny

Kochani rodzice, zwracamy się do Was z prośbą abyście wzięli udział razem ze swoimi pociechami w konkursie fotograficznym „Czytam z mamą, czytam z tatą”.

Celem konkursu jest:

-propagowanie czytelnictwa wśród dzieci,

-popularyzowanie poezji dziecięcej,

-wzbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,

-kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać zdjęcie o wymiarach 13×18 przedstawiające wspólne czytanie książki z rodzicami. Do fotografii należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem i nazwą grupy. Prace należy składać u nauczycielek grup do dnia 15.11.2021 r.

Komisja konkursowa oceniać będzie:

  • zgodność wykonania zdjęcia z tematyką konkursu
  • oryginalność
  • walory estetyczne

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 20.11.2021 r. w naszym przedszkolu.

Uwieńczeniem konkursu będzie pokonkursowa wystawa prac w Miejskiej Bibliotece w Radomsku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Ewa Banaszek

Krystyna Foksowicz