DYŻUR WAKACYJNY

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 (Dz.U. z 2019r. poz. 502 ze zm.) Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2021/22 przerwa w pracy przedszkola przypada w miesiącu lipcu 2022r. i w tym czasie opiekę dzieciom zapewniają rodzice.
W sierpniu będą funkcjonowały oddziały dyżurujące, z których korzystać mogą wyłącznie dzieci, które są wychowankami naszego przedszkola i których rodzice
w tym okresie pracują. 
Rodzice, których dzieci będą w sierpniu 2022 r. korzystać z opieki przedszkolnej winni zgłosić je u nauczycieli oddziałów, do których uczęszczają do dnia 31 maja 2022 r. Umowy pomiędzy przedszkolem a rodzicami podpisywane będą w czerwcu 2022 r. natomiast opłaty za świadczenia będą pobierane  w sierpniu 2022 r.