DZIEŃ BABCI I DZIADKA U „BIEDRONEK”

DZIEŃ BABCI I DZIADKA U „BIEDRONEK”

„Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas. Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas. Mama w biegu, tata w biegu, spieszą się co dnia, ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan! Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam.”

Przytoczone powyżej słowa piosenki świetnie charakteryzują współczesną rolę babć i dziadków w życiu wnuków. W podziękowaniu za trud, troskę, miłość do wnuków, seniorzy zaproszeni zostali do przedszkola, by usłyszeć skierowane do nich słowa wdzięczności i miłości. Uroczystość w grupie 5A Biedronki odbyła się w dniu 6 lutego 2020 r. Bardzo licznie zgromadzeni babcie i dziadkowie każdego wnuka, czy wnuczkę nagradzali gromkimi brawami. W programie artystycznym goście usłyszeć mogli znane z ich młodości piosenki i pieśni, między innymi „Prząśniczka” (w ramach 200 rocznicy urodzin Moniuszki), Dzieci oprócz przedstawienia słowno-muzycznego przygotowały dla zaproszonych babć i dziadków prezenty – zakładki do książki, chcąc pokazać, jak ważne są dla nich wspólne chwile spędzone przy książce. Dziękujemy serdecznie naszym gościom za przybycie do przedszkola, a rodzicom za pomoc w organizacji przyjęcia. Celami głównymi zorganizowanego spotkania było:

  • uczenie się serdecznych zachowań wobec bliskich poprzez zorganizowanie dla nich okazjonalnego przedstawienia, wspólną zabawę
  • nabywanie umiejętności czerpania radości z możliwości dawania własnoręcznie wykonanych upominków
  • integracja rodzin z przedszkolem i autoprezentacja dzieci.

Barbara Kabzińska