DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W GRUPIE „JAGÓDEK”

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W GRUPIE „JAGÓDEK”

Podczas zajęć, 9 lutego, dzieci zapoznały się z Neciem (bohaterem serwisu www.necio.pl) oraz
z podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i Internetem. Na początku dzieci poznały urządzenia, które pozwalają połączyć się z Internetem. Następnie dzięki włóczkowej sieci próbowały zrozumieć czym jest sam Internet tzw. SIEĆ. Obejrzana bajka z serii „Owce w sieci”
i „Tajemniczy przyjaciel” stały się początkiem do rozmowy na temat czyhających w sieci niebezpieczeństw oraz do stworzenia trzech złotych zasad bezpiecznego korzystania z komputera
i Internetu. Swoje przeżycia z zajęć dzieci odzwierciedliły w formie plastycznej wykonując plakat
„Jak spędzamy wolny czas?”
Dzień był nie tylko nauką, ale i dobrą zabawą dla dzieci.

Katarzyna Zasada
Beata Wolska