„DZIEŃ W PRZEDSZKOLU”

„DZIEŃ W PRZEDSZKOLU”

5.09.2019r. 3 „A” Jeżyki

Tak wyglądał czwarty dzień pobytu dzieci z grupy 3 „A” Jeżyki. Upłynął on na wspólnej zabawie, tańcu przy muzyce oraz nauce piosenki.

Dorota Kotlewska

Dorota Majzner