DZIEŃ ZIELONY W GRUPACH MŁODSZYCH

DZIEŃ ZIELONY W GRUPACH MŁODSZYCH

Przyjście  nowej  pory  roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.  Dzieci  podlewały zasiane w salach rośliny, dzięki czemu parapety przybrały piękny,  soczysty,  zielony kolor. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny.

Witając wiosnę,  21  marca  zorganizowałyśmy  w  przedszkolu  „Zielony  Dzień”.  Każde  dziecko  w  tym  dniu  miało  zielony  strój   symbolizujący wiosnę. O  godz.  10:30  wszystkie   przedszkolaki  wraz  ze  swoimi  paniami  zebrały  się  w holu przedszkola, żeby  wspólnie  powitać  Panią  Wiosnę. Podczas  uroczystości  dzieci z najmłodszej grupy „Jagódki” miały  okazję  przywoływać  Wiosnę    piosenkami  i  głośnymi  okrzykami. Jakież  było   zdumienie dzieci,  gdy  pojawiła  się  Zielona  Pani  Wiosna ( Zosia M). która oznajmiła  dzieciom poprzez piosenki, że  od  dziś  zaczyna  swoje  panowanie  w  przyrodzie  i  w  pogodzie,  i  zaprosiła  dzieci  do przyozdobienia smutnego szarego konaru drzewa, zielonymi liśćmi Wszystkie  przedszkolaki  razem  z  Panią  Wiosną zatańczyły taniec z listkami do piosenki „Żegnaj Marzanno”. W  ten  sposób  dzieci    wyraziły  swoją  radość  z  przyjścia  nowej pory  roku.

Beata Wolska

Katarzyna Zasada