Dzień Ziemi w Kotkach

W dniu 22 kwietnia dzieci w grupie Kotków obchodził Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu przedszkolaki brały udział w rożnego rodzaju zabawach ruchowych i konkursach. Wykonywały prace plastyczne i rozwiązywały rebusy i quizy. Następnie obejrzały prezentację multimedialną, dzięki której mogły zapoznać się z zagrożeniami dla Ziemi oraz całego środowiska, poznały proekologiczny styl życia oraz rodzaje odnawialnych źródeł energii.

Przedszkolaki biorąc dział w obchodach Światowego Dnia Ziemi wzbogaciły zasób wiedzy  i słownictwa na temat Ziemi jako planety oraz dowiedziały się o konieczności ochrony Ziemi przed szkodliwą działalnością ludzi.

Na koniec każde z dzieci otrzymało medal „Przyjaciela Ziemi”.

Zdjęcia przedstawiają prace plastyczne dzieci – Ziemia (wykonane poprzez łączenie różnych technik plastycznych)