„DZIEŃ ZIEMI W STARSZAKACH”

„DZIEŃ ZIEMI W STARSZAKACH”

W dniu 20 kwietnia w ramach Obchodów Dnia Ziemi gościliśmy pracownice Działu Ochrony Środowiska PGK w Radomsku. Pani Magda Jurek w prosty sposób przybliżyła dzieciom problem segregacji odpadów. Pokazała prezentację multimedialną pt. „Dobre rady na złe odpady” i „Jak postępować z bateriami”. Panie przeprowadziły kilka zabaw i konkursów. Wszystkie przedszkolaki uważnie słuchały prelekcji i z dużym zaangażowaniem brały udział w konkursach. Uczestnicy otrzymali nagrody, a każde dziecko otrzymało prezent -niespodziankę.

Anna Soboń