EKO POJAZD

EKO POJAZD

W ramach projektu ekologicznego realizowanego przez PP nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku p.n. „Mały Strażnik Powietrza chroni je, bada i obserwuje” refundowanego przez WFOŚ i GW w Łodzi, radomszczańskie przedszkola zaproszone zostały do udziału w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Eko Pojazd”.
Celem konkursu było:
• wzrost świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za środowisko życia
• dostrzeganie zagrożeń dotyczących czystości powietrza, wynikających z rozwoju cywilizacji
• zachęcenie do podejmowania proekologicznych działań na rzecz ochrony środowiska
• rozwój umiejętności obserwacji otaczającego świata i jego artystycznej interpretacji.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy konstrukcyjno-plastycznej dowolną techniką z użyciem różnorodnych materiałów. W konkursie mogło uczestniczyć dwoje dzieci z każdej placówki. Nasze przedszkola reprezentowały dzieci:
• Stanisław Cichuta – Biedronki
• Hanna Młynarz – Jagódki
Wykonane przez dzieci prace to „Eko-traktor na biomasę” oraz „Tratwa Piracka”. Prace cieszyły oczy pomysłowością i kreatywnością oraz świadczyły o świadomości autorów co do odpowiedzialności za czystość powietrza. Wykonane przez naszych wychowanków dzieła zostały nagrodzone 20 grudnia 2020 r. Gratulujemy efektów i oryginalnego ujęcia tematu.

Barbara Kabzińska