FERIE Z LOGOPEDĄ

Ćwiczenia logopedyczne – głoski: SZ, Ż, CZ, DŻ

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głosek: sz, ż, cz, dż.

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Ćwiczenie oddechowe.

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną.  Slajd przedstawia dziewczynkę patrzącą przez lornetkę.

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Slajd obrazuje prawidłowy sposób oddychania.

Na zdjęciu widać dzieci, które wykonują ćwiczenia razem z logopedą, oglądając prezentację multimedialną.

 

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski: sz,

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski: ż

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski: cz

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski: dż

zdjęcie przedstawia grupę dzieci oglądającą prezentację multimedialną i wykonującą ćwiczenia logopedyczne.

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głosek: sz, ż, cz, dż.

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głosek: sz, ż, cz, dż.

Ćwiczenie logopedyczne – głoska R

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski: r

Na zdjęciu widać prezentację multimedialną - logopedyczną. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski: r

 

Opracowała:

Logopeda – Grażyna Lisowska