„GALERIA TWÓRCÓW LITERATURY DLA DZIECI”

„GALERIA TWÓRCÓW LITERATURY DLA DZIECI”

O książce od zawsze mówimy, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Mówimy także, że książka uczy, bawi i wychowuje.

I tak pewnego dnia, oprócz różnorodnych zabawek, do rąk dziecka dotrze pierwsza książeczka. Obrazek w okienku telewizora, komputera przemija szybko, ustępując miejsca kolejnemu kadrowi. Do książki natomiast możemy wracać wielokrotnie. Książka wpływa na wrażliwość emocjonalną dziecka, rozwój mowy, myślenia, pamięć, wartości poznawcze, jest zachętą do własnej aktywności twórczej, a także pierwszym niejako jego kontaktem ze światem sztuki. Przez kilka lat okresu przedszkolnego to od rodziców i wychowawców zależy zainteresowanie dziecka książką. Kontakt z książką wymaga znacznie większej aktywności, intelektualnej i od nas również, nie tylko od dziecka. Przy braku nawyku czytania, książka nie jest więc traktowana jako źródło szczególnych wzruszeń estetycznych, głębokiej satysfakcji, lecz jako kolejne codzienne utrudzenie. A może czas wspólnych z dzieckiem lektur będzie dla nas impulsem do ożywienia dawnych zainteresowań książką, może i w naszym życiu zacznie ona znów wiele znaczyć. Zresztą książkowi bohaterowie, których dziecko traktuje jako swych przyjaciół, są mili, dzielni, pracowici, dobrzy, pełni poświęcenia, budzą sympatię i skłaniają do podobnej postawy. Przeżywając ich przygody, dziecko wchodzi tym samym w sferę wrażliwości na los innych.

W naszym codziennym trudzie wychowawczym owe lubiane lektury są dla nas ważną pomocą. Dzięki nim dziecko zyskuje odpowiednie wzorce postępowania. Dlatego wybierając pozycje książkowe warto wciąż wracać do twórczości pisarzy, poetów naszego dzieciństwa. Zawarte w nich treści są wciąż aktualne i bliskie dzieciom.

Na holu naszego przedszkola utworzona została galeria portretów autorów literatury dziecięcej: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima , Janiny Porazińskiej, Ewy Szelburg – Zarembiny, Marii Konopnickiej, Stanisława Jachowicza, Marii Kownackiej , Henryka Sienkiewicza, Janusza Korczaka z propozycjami tytułów ich dzieł skierowanych do najmłodszych .

        DSC_0340              DSC_0341

Serdecznie zachęcamy rodziców do powrotu do lat młodzieńczych i wspólnego z dzieckiem czytania zaproponowanych pozycji. Przypomnieć tu należy, iż jednym z zadań koncepcji pracy naszego przedszkola w b. r. jest właśnie : „Książka moim przyjacielem, który uczy, bawi i wychowuje”

  Barbara Kabzińska