GALERIA PORTRETÓW EMOCJONALNYCH

GALERIA PORTRETÓW EMOCJONALNYCH

W ciągu roku szkolnego dzieci poznawały, nazywały i rozróżniały różne emocje. 18 czerwca 2018 roku powstała „Galeria portretów emocjonalnych dzieci”. Dzieci najchętniej malowały emocje pozytywne np. radość.
Opracowanie:
Barbara Szewczyk