„HEJ, PANIE JEZU” KOLĘDOWANIE NA MEDAL

„HEJ, PANIE JEZU” KOLĘDOWANIE NA MEDAL

W dniu 11-go stycznia 2017r w MDK- u zorganizowano przesłuchania do XIV edycji Otwartego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych „ Hej Panie Jezu”.

W tym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, brało w nim udział około 200 uczestników. Oceniano przede wszystkim muzykalność, intonację i wyraz artystyczny.

Celem konkursu jest popularyzacja śpiewania kolęd i ocalanie pięknych tekstów od zapomnienia.

Przedszkole nasze w I kategorii wiekowej 6-9 lat reprezentowały dzieci z grupy 6A Biedronki: Aleksandra Kowalczyk, Maja Kuder i Wiktor Popiołek . Każde z nich spisało się fantastycznie. Dzieci przygotowały do konkursu po 2 kolędy pod kierunkiem Barbary Kabzińskiej.

      

Organizatorem konkursu są PSP 3, ZSG 2, ZSG 7. Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę 15- go stycznia podczas koncertu finałowego w Kolegiacie św. Lamberta, ale już sam udział w przesłuchaniach był dla dzieci wielką frajdą i wyróżnieniem.

Barbara Kabzińska