JAK „SŁONECZKA” DBAJĄ O CZYSTE POWIETRZE, CZYLI SADZENIE DRZEWEK

JAK „SŁONECZKA” DBAJĄ O CZYSTE POWIETRZE, CZYLI SADZENIE DRZEWEK

Jak ważne jest czyste powietrze, obecnie doceniamy to szczególnie, kiedy jest go coraz mniej,
a czasem go nam nawet brakuje. Informują nas o tym stacje monitoringu powietrza, badania jakości powietrza, a także sami możemy to czasem zaobserwować lub odczuć poprzez złe samopoczucie, gdy zdarzy się smog. Przedszkolaki już się tego uczą, jak można temu zaradzić, by w powietrzu było więcej tlenu. Postanowiły więc zasadzić drzewka iglaste, które grupa otrzymała jako nagrodę w VIII Koncercie Grudniowym. Drzewka czekały pielęgnowane w doniczkach do wiosny, aż do dnia 29.03.2019r., kiedy na dworze zrobiło się trochę cieplej i grupa „Słoneczek” wybrała się do ogrodu przedszkolnego, aby je zasadzić. Wszyscy chcieli bardzo pomagać. Dzieci zostały podzielone na dwa zespoły tak, by każda grupa mogła zasadzić swojego „iglaka”. Jedne dzieci podtrzymywały drzewka, inne zasypywały i uklepywały ziemię. Potem drzewka zostały jeszcze podlane. Oczywiście, nie można by było tego zrobić bez pomocy pracowników przedszkola. Jeden z panów wykopał dołki do wsadzenia drzewek na placu przed budynkiem przedszkola, a pani Kasia zadbała o wodę do ich podlania. Wszyscy wspólnie pracowali, by powietrze było bardziej czyste i można było cieszyć się pięknem przyrody. „Słoneczka” wiedzą, że o przyrodę trzeba dbać i się nią opiekować.

 

mgr Zofia Polityło