Jeżyki spotkały się z policjantem

W dniu 25.10.2022 dzieci z grupy Jeżyki spotkały się z policjantem. Celem spotkania było uświadamianie niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z ruchem drogowym, oraz konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Spotkanie to było bardzo ciekawe dla dzieci, które z zainteresowaniem słuchały gościa. Na koniec Jeżyki wyszły na parking, gdzie mogły obejrzeć z bliska radiowóz policyjny.

 

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające radiowóz.)

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające radiowóz.)

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające radiowóz.)

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające radiowóz.)

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające radiowóz.)

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające pogadankę Pana policjanta.)

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające pogadankę Pana policjanta.)

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające pogadankę Pana policjanta.)

(Na zdjęciu widać dzieci oglądające pogadankę Pana policjanta.)