„JEŻYKI” W DOMU KULTURY

12 marca 2015 roku przedszkolaki z grupy „Jeżyki” odwiedziły Miejski Dom Kultury w Radomsku. Celem wycieczki było poznanie sceny teatralnej jako miejsca kultury i sztuki. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę dotyczącą teatru, pracy osób zaangażowanych w przygotowanie spektaklu teatralnego oraz zasad zachowania widzów.

Opracowanie:

Dorota Majzner