KĄCIK PRZYRODY W GRUPIE „ZAJĄCZKI”

Dzięki pomocy Rodziców, którzy przynieśli różne dary jesieni stworzyliśmy pierwszy kącik przyrodniczy. Znalazły się tam owoce, warzywa i różne okazy przyrodnicze z lasu i parku. Ustawiliśmy kącik w widocznym miejscu tak aby dzieci mogły podchodzić i oglądać dary jesieni.
Wanda Mortoń


Na zdjęciu widać kwiaty w wazonach, owoce, warzywa i kolorowe liście w koszach, szyszki. Stoją tam też jesienne kubeczki wykonane przez dzieci Wystawka stoi na parapetach okien.