„Kolorowy świat” -kółko plastyczne

„NALEŻY POZWALAĆ DZIECIOM RYSOWAĆ, CO CHCĄ I JAK CHCĄ, BYLE RYSOWAŁY CHĘTNIE I SZCZERZE”

S.SZUMAN

Głównym celem wychowania dziecka w wieku przedszkolnym jest kształtowanie jego osobowości. Powinno się ono dokonywać i przejawiać we wszelkich możliwych formach aktywności.

Wtedy właśnie uzewnętrzniają się jego emocje, przeżycia, nie do końca sformułowane i nazwane myśli, nie wypowiedziane słowa.

Poprzez działanie dziecko wyraża siebie; jest to niezwykle ważny i „drogocenny moment” informacji o nim samym, z którego każdy nauczyciel powinien korzystać jak najczęściej.

Jedną z najprzyjemniejszych i najchętniej podejmowanych form aktywności jest działalność plastyczna. Pozostawia ona na długo efekt działania w postaci obrazu, rzeźby, czegoś, co widać, można dotknąć, pokazać lub komuś podarować.

Aby zajęcia plastyczne spełniały swoją rolę niezbędne jest zapewnienie dziecku atmosfery ciepła i życzliwej aprobaty, całkowicie wykluczającej pośpiech, zniecierpliwienie, złośliwą krytykę i sugestywność a zapewniającej spokój i poczucie wolności.

Bez tego nie może zaistnieć prawdziwe porozumienie między dorosłymi a dziećmi.

Tworząc, dziecko doznaje jednocześnie różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Aby dziecko chętnie podejmowało działania plastyczne, powinno się je do tego odpowiednio zachęcać poprzez stwarzanie ku temu odpowiednich warunków, takich gdzie samo stanie się twórcą.

Pozytywne przeżycia dopingują do działania, uaktywniają wszystkie funkcje twórcze, które są nieograniczone, a jednocześnie w sposób nieprzymuszony wzbogacają jego doświadczenia plastyczne, zachęcają do twórczych poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Dzieci mają możliwość poznawania dzieł sztuki w różnych dziedzinach ( literatura, malarstwo, muzyka, teatr) a tworząc dzieła samodzielnie odczuwają namiastkę sztuki w sobie, czują się kimś bardzo ważnym.

Podnoszą w ten sposób poczucie własnej wartości. Uczą się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i wzajemnej pomocy.

 

Zajęcia plastyczne prowadzone są z dziećmi z grup 5,6 latków. Są to dzieci, które wykazują zdolności w kierunku artystycznym. Na kółko plastyczne uczęszcza 11 dzieci. Zajęcia odbywają się co drugi miesiąc w każdy wtorek. Na zajęciach październikowych dzieci pracowały z materiałem przyrodniczym, używając do pracy pasteli olejnych.

Beata Wolska